AIKEN :  TAKE I-20 TOWARDS Columbia. Take I-26 towards Spartanburg. Take the 101-B Exit

FLORENCE :  Take I-20 Towards Columbia. Take I-26 towards Spartanburg. Take the 101-B Exit

SPARTANBURG / NEWBERRY:  Take I-26 Towards Columbia. Take the 101-B Exit

KERSHAW COUNTY / CAMDEN: Take I-20 Towards Columbia. Take the I-26 Towards Spartanburg. Take the 101-B Exit

SUMTER: TAKE HWY 378 INTO COLUMBIA. TAKE I-26 Towards Spartanburg. Take the 101-B Exit

ORANGEBURG: Take I-26 Towards Spartanburg. Take the 101B Exit